Sommerherrens blog om dominans og underkastelse


Om underkastelse
10 august 2009, 21:20
Filed under: dominans, Kønsroller, træning, underkastelse

Mine tidligere indlæg har handlet om diverse emner som interesserer mig. De har alle, i hvert fald i mine øjne, har været relateret til dominans og underkastelse. Jeg har imidlertid ikke haft et indlæg om underkastelse som sådant. Det vil jeg prøve på at rode bod på nu.

Ligeværd og ligeret

Når et menneske vælger frivilligt at underkaste sig et andet menneske, så er det i mine øjne en aftale der indgås mellem to ligeværdige og ligestillede parter. Indtil underkastelsen finder sted, mødes de to på lige vilkår. Efter at underkastelsen har fundet sted, er det slut med ligestillingen. Der er nu en klar rollefordeling. Der er en der træffer beslutninger og en der adlyder. En der har ansvaret for at alting fungerer og en der har overdraget det overordnede ansvar. Men som står til ansvar over for sin herre for at adlyde givne ordrer. En der har ret og pligt til at gennemtvinge sin vilje, om nødvendigt ved hjælp af afstraffelse. Og en der er forpligtet til at adlyde og acceptere en afstraffelse. Korporlig eller på anden måde, som herren beslutter. Også selv om hun synes at den er uretfærdig. En der kan tillade sig at følge sine egne ønsker, og en der er forpligtet til at følge sin herres ønsker. En der har ansvar for begges velfærd, og en der har accepteret at herrens krav står over egen bekvemmelighed. Efter underkastelsen har den underkastede kun de rettigheder som hendes ejer tildeler hende. Samt den umistelige ret til at ophæve underkastelsen til enhver tid.

Efter underkastelsen er det altså slut med ligestillingen. Noget andet er ligeværdigheden. Der er i mine øjne ikke noget nedværdigende i at underkaste sig. Den underkastede bevarer altså sin værdighed. Personligt synes jeg at det er et meget stort og flot skridt at underkaste sig et andet menneske. En sådan beslutning kan kun fremtvinge min respekt. Derfor kunne jeg heller ikke drømme om at se ned på en underkastet. Og skulle en kvinde vælge at underkaste sig mig, så vil hun fortsat have min dybeste respekt. Og jeg vil gøre mit bedste for at omverdenen vil respektere hende, om muligt endnu mere end før underkastelsen fandt sted.

At jeg respekterer hende, giver hende ikke automatisk rettigheder. Når vi ser bort fra retten til at ophæve underkastelsen, vil hun ikke have andre rettigheder end dem jeg giver hende. Jeg vil som nævnt sikre at hun bevarer værdigheden udadtil. Dette indebærer at hun er klædt passende til lejligheden. Men det er ikke det samme som at hun kan klæde sig som hun har lyst. Jeg forventer at hun klæder sig efter mine retningslinjer. Jeg lægger vægt på hvordan hun opfattes af andre. Og hvordan hun i mine øjne bør opfattes af andre. Jeg lægger ikke vægt på hvordan hun har lyst til at klæde sig. For eksempel om hun opfatter sin beklædning som praktisk. Hendes værdighed er væsentlig for mig, hendes bekvemmelighed er ikke.

Vil jeg så fratage hende alle beslutninger? Nej, det vil jeg ikke. Hun vil få rig mulighed for at udfolde sig, inden for de rammer som jeg afstikker. Ovenfor har jeg nævnt at jeg vil give retningslinjer for hendes påklædning. Men inden for disse retningslinjer kan hun selv beslutte hvad hun vil have på. Jeg kan pålægge hende andre pligter, som hun så selv må udfolde sin kreativitet for at udfylde. For eksempel at sørge for aftensmaden, at arrangere en familieudflugt, at stå for indretningen af vores hjem eller hvad jeg nu vælger at lægge over til hende. Har hun sit eget job, har jeg heller ikke tænkt mig at blande mig i dette.

Kønsroller

Det behøver ikke at være sådan, men for mig er det naturligt at lade dominansen tage udgangspunkt i gammeldags kønsroller. Fast definerede roller hvor manden er den der beslutter, betaler og fører ordet i vigtige sager. Den der sørger for at rammerne er på plads. Kvinden er så den servicerende og konverserende. Den der sørger for at hverdagen fungerer.

Det er også for mig naturligt at disse roller følges op visuelt. At manden klæder sig som mand og kvinden som kvinde.

Ligeværdige, men ikke lige

Som nævnt ovenfor betragter jeg den underkastede som lige så værdifuld som den dominerende. Jeg kunne ikke drømme om at betragte den underkastede som værdiløs, som nogle ynder. Men den underkastede og den dominerende er ikke lige. Den underkastede har afgivet retten til hendes egen krop. Retten til egen bekvemmelighed. Retten til sine egne lyster.

Den dominerende er forpligtet til at sørge for hendes helbred (fysisk og psykisk) og hendes velbefindende. Men ikke for hendes bekvemmelighed. Med velbefindende mener jeg ikke at hun har det rart hele tiden, men at hun hendes væsentligste behov er dækket. Den underkastede skal hele tiden sørge for at hendes dominante befinder sig så vel som muligt. Tilsidesætte hendes egne behov for at tilfredsstille hans. Den dominante kan tillade sig at se stort på hendes bekvemmelighed og hendes blufærdighed. Så længe hendes overordnede velbefindende og værdighed ikke trues.

Den dominante kan tillade sig at stille krav til den underkastede som i forhold mellem ligestillede ville blive betragtet som urimelige. Har man underkastet sig, er der ikke noget der er urimeligt. Det kan være uheldigt og have bivirkninger som den dominante ikke har tænkt på. I så fald bør den underkastede naturligvis gøre opmærksom på dette. Og overlade til den dominante om beslutningen skal ændres. Hvis den underkastedes helbred er truet, er der naturligvis tale om en særlig situation. Igen må hun gøre opmærksom på problemet og overlade dets løsning til den dominante. Er han ikke denne situation voksen, bør hun ophæve underkastelsen.

Udseende og optræden

Den underkastede skal være opmærksom på at hun er den vigtigste del af hendes herres omgivelser. Hendes udseende er derfor vigtigt for hendes herres velbefindende. Både i kraft af at han har en smuk kvinde at se på, og ved at hun er en del af hans image over for omverdenen. Hendes udseende er derfor vigtigt på to måder: At han har noget smukt at kigge på, hvilket for en mand er en stor glæde i hverdagen. Og at hun repræsenterer sin herre over for omverdenen. Ved at vise sig fra sin smukkeste side, kaster hun samtidig glans over sin herre, som jo af omverdenen forbindes med hende.

Ovenstående gælder ikke kun hendes udseende. Også hendes opførsel er vigtig. At hun optræder velopdragen, feminin, blid og fører en behagelig samtale vil både glæde hendes herre og sætte ham i et godt lys over for deres omgivelser. Hvis hun kan optræde sådan selv om hun måske er i dårligt humør eller er utilfreds med et eller andet, kaster hun glans over både sig selv og hendes herre.

Dominans i hverdagen

Jeg ønsker et forhold hvor dominans og underkastelse er ægte. Altså ikke en leg eller et et rollespil. For at en dominans kan være ægte, må den nødvendigvis være en del af hverdagen. Jeg er også udmærket klar over at man ikke kan rende rundt og dyrke S/M 24 timer i døgnet. Dominansen i hverdagen må altså holdes på et realistisk niveau. På et niveau hvor den ikke står i vejen for hverdagen, men heller ikke pakkes væk og kun findes frem i soveværelset.

Opdragelse og træning

Mennesker er forskellige, og det er ikke sikkert at min underkastede som udgangspunkt har samme opfattelse af hvordan tingene skal gøres som jeg har. Det er derfor min ret og pligt at opdrage hende til at være den kvinde som jeg ønsker. Om det drejer sig om hendes sprog, måden kaffen skal serviceres på, hvad tid hun skal op om morgenen eller et hvilket som helst andet område, hvor jeg synes at der er plads til forbedring, ja så er det min pligt at opdrage hende til at gøre som jeg bestemmer. Ikke fordi jeg er bedre opdraget fra barnsben end hun er, men fordi hun har valgt at underkaste sig mig og derfor gøre tingene på min måde.

Opdragelse består i at korrigere hendes handlinger indtil hun naturligt opfører sig og gør tingene som jeg ønsker det. Men det kan også være nødvendigt med en egentlig træning. Der kan være discipliner som jeg ønsker at hun skal være god til, og som hun har svært ved. Her er opdragelse ikke nok, her må der sættes ind med en egentlig træning. Hvis hun har svært ved at gå i højhælede sko, kan jeg sammensætte et træningsprogram til hende. Hvis hun ikke er specielt god til at lave mad, kan jeg melde hende til et aftenskolekursus. Hvis hun mangler viden om noget, kan jeg sætte hende til at søge efter materiale på Nettet. Hvad der nu er nødvendigt for at bibringe hende den viden og de færdigheder som jeg synes at hun skal have.

Ved kombinationen af opdragelse og træning kan jeg forme min underkastede til den kvinde jeg ønsker. Underkastelsen betyder at hun har fraskrevet sig retten til selv at beslutte hvad der er korrekt opførsel og hvad hun skal bruge fritiden på at uddanne sig i. Dermed ikke være sagt at hun ikke kan bede om at få lov til at have en hobby eller tage en uddannelse. Men beslutningen er ikke hendes.

Opsummering

Hovedtrækkene i dominans og underkastelse for mig er altså at den underkastede bevarer sin værdighed. Men mister retten til at beslutte hvad der skal til for at bevare værdigheden. Hun overlader ansvaret for sin værdighed og sit velbefindende til sin herre.

Den underkastede bliver ikke et dummerhoved der aldrig skal træffe nogle valg. Men hun accepterer at hendes herre har den overordnede beslutning i alt hvad hun foretager sig og i alle forhold som angår hende.

Den underkastede accepterer at indrette hele sit liv efter hvad der behager hendes herre. Hvis hendes herre stiller krav som er upraktiske, ubehagelige eller ydmygende, så må hun se stort på dette og efterleve kravene efter bedste evne.

Ovenstående er nogle tanker jeg har gjort mig om dominans og underkastelse. Jeg vil på ingen måde påstå at det er det eneste rigtige måde at dyrke dominans og underkastelse på. Det er mest af alt nogle af de tanker som kører rundt i mit hoved, nedfældet på skrift.

Soher

Reklamer


Slavindetræning
18 oktober 2008, 14:28
Filed under: dominans, høje hæle, påklædning, slavinde, træning

Er du herre, og har du en slavinde, så har du måske lyst til at opdrage hende til at være den perfekte slavinde. Er du slavinde, så har du måske lyst til at blive trænet i discipliner som din herre ønsker at du skal mestre. Der er selvfølgelig mange aspekter i dette. Ét af disse kan være træningsprogrammer.

Det kan være en god ting at herren lader sin slavinde gennemføre forskellige træningsprogrammer. Der er to formål med træningsprogrammer. Det ene er resultatet af træningen, at slavinden bliver i stand til eller bedre til at opføre sig som herren ønsker. Mindst lige så vigtigt at imidlertid selve træningsprocessen. Ved at lade slavinden gennemføre træningen viser herren at han interesserer sig for hende og at han bruger tid på at tilrettelægge et træningsprogram for hende. Ved at gennemføre træningen viser slavinden at hun gerne vil yde noget for sin herre og ønsker at blive den bedst mulige slavinde for ham.

Hvad skal træningen så gå ud på? Ja, det er jo helt op til hvad du som herre mener at hun har brug for. Hvad du ønsker hun skal kunne, sammenholdt med hvad hun allerede kan, sammenholdt med hvad du tror at hun kan lære. Der vil altid være noget som hun kan blive bedre til. Her er nogle forslag som jeg måske selv kunne finde på at træne min slavinde i.

Høje hæle. Jeg kan godt lide at se på kvinder i højhælede sko. Derfor vil det være naturligt at træne min slavinder i at bære højhælede sko. Træningen kunne dels bestå i en minimum hælhøjde til hverdag og dels et træningsprogram med højere hæle. F.eks. lange gåture i rigtig høje hæle eller kortere ture på knap så høje hæle i vanskeligt terræn. F.eks. på brosten.

Skørter. Jeg foretrækker min kvinde i kjole eller nederdel. Hvis jeg får en ny slavinde som har været vant til kun at gå i bukser, så kan det være nødvendigt med et træningsprogram for at få hende til at opføre sig naturligt i skørter. Træningen kunne bestå i at lade hende gå i mange forskellige slags skørter i mange forskellige situationer. Med fokus på de mere vanskelige situationer. Det kunne være lette luftige skørter i blæsevejr, stramme nederdele når hun skal med bussen, cykling i lårkort eller i lange flagrende skørter (også på herrecykel) eller graciøst at gå ned i knæene for at samle noget op fra jorden iført en lårkort kjole. En særlig træning kunne være at sidde pænt på en stol i lårkort enderdel. Enten sidde med pænt samlede ben i længere tid eller at sidde med korslagte ben og så skifte til det modsatte ben uden at vise sine trusser. Træningen kan ske ved at hun bliver sat på en spisestuestol et par timer med et videokamera placeret foran hende i knæhøjde. Så kan herren bagefter hurtigt spole videoen igennem for at se om hun har gjort det pænt.

Holdning. En kvinde med en rank holdning er et smukt syn, specielt hvis hun er i højhælede sko. Det kan derfor være en god idé at træne sin slavindes holdning. Det kan være den traditionelle med at gå med en bog på hovedet. Det kan også udvides med at samle noget op fra gulvet, stadig med bogen på. Eller sætte sig og rejse sig op. Eller spise med en bog på hovedet og en under hver arm.

Tålmodighed. En slavinde bør være tålmodig. Hun skal kunne vente på herren uden at vise utålmodighed så længe der er behov for det. Hvis det ikke er naturligt for hende, må herren træne hende i tålmodighed. Simpelt hen ved at at lade hende vente. Herren bestemmer så om hun må sidde mens hun venter eller om hun skal stå i retstilling, knæle eller stå med ansigtet mod væggen eller hvordan hun skal vente. Træningen bør dog indeholde at hun venter stående, da hun ikke altid vil have mulighed for at side ned. Træningen bør også indeholde både udendørs og indendørs venten og venten i offentlighed.

Fysisk træning. Min slavinde bør være i god form så hun kan servicere mig bedst muligt. Fysisk træning kan også hjælpe med at holde kiloene fra sidebenene. Så en form for fysisk træning er absolut en mulighed. Hun kan måske beordres til at løbe en bestemt afstand hver dag, uanset vejret. Hun kan løbe på tid så jeg langsomt kan øge afstanden eller nedsætte tiden til rådighed. Naturligvis med straf for at komme for sent. F.eks. i form af yderligere løbetræning. Eller jeg kan anskaffe en kondicykel og forlange at hun kører et antal kilometer hver dag. Der er mange muligheder for fysisk træning.

Der kan også være færdigheder som jeg ønsker at min slavinde skal have. For eksempel ville det være dejligt hvis hun kunne sy tøj efter mine anvisninger, da jeg har nogle ideer til tøj der ikke kan købes i forretningerne. Så hvis jeg får en slavinde der ikke er god til at sy, ja så kunne jeg finde på at melde hende til at aftenskolekursus i kjolesyning. Eller et kursus i erotisk dans, så hun kunne danse for mig om aftenen.

Som al anden træning vil også slavindetræning bestå af gentagelse på gentagelse. Og gentagelse kan være kedelig. Dette betyder ikke noget for slavindens vedkommende, da hun naturligvis skal være parat til at yde noget for sin herre, også selv om det er kedeligt. Eller måske gør ondt. Men det er naturligvis ikke meningen at herren skal kede sig. Derfor må træningen tilrettelægges så det ikke sker. Det kan ske ved at slavinden træner alene og herren blot kontrollerer resultatet. Det kan ske ved at træningen overvåges med et videokamera eller et webcam. Det kan ske ved at træningen henlægges til stuen hvor hun kan træne mens herren ser en film i fjernsynet og samtidig overvåger hende. Det kan sikkert også gøres på mange andre måder. Nogle træningstimer er måske så interessante at herren gerne ser på.

Alt i alt er træningen ikke kun et spørgsmål om at opnå nogle færdigheder, men først og fremmest en måde for såvel herre som slavinde at vise et kommitment og en interesse i forholdet og derved forstærke kærligheden mellem dem.