Sommerherrens blog om dominans og underkastelse


Dig og mig
30 december 2009, 18:16
Filed under: dominans, ejerskab, Kønsroller, påklædning, slavinde, underkastelse

Nogle tanker om hvordan er forhold baseret på dominans og underkastelse kunne være.

Godt nytår til jer alle.

Sommerherren

Vi er mand og kvinde.

 • Jeg er manden. Jeg opfører mig som en mand. Den traditionelle mand. Jeg holder døren for dig. Jeg holder stolen for dig. Jeg betaler regningen når vi er ude. Jeg hjælper dig overtøjet af og på. Jeg beskytter dig og passer på dig.
 • Du er kvinden. Du opfører dig som en kvinde. Den traditionelle kvinde. Du klæder dig som en kvinde. Feminint fra yderst til inderst. Efter mine ønsker og forskrifter. Du lader dig føre af din mand. Du støtter og bakker op om din mand.

Vi er herre og slavinde.

 • Jeg er herre. Jeg bestemmer over dig og passer på dig. Jeg styrer dig og kontrollerer dig. Jeg opdrager dig og former dig efter mine ønsker. Jeg straffer dig hvis jeg finder det nødvendigt.
 • Jeg bruger dig til at tilfredsstille mine lyster.
 • Jeg er lederen. Du har overladt lederskabet til mig, i fuld tillid til at jeg kan klare det. Jeg vil altid høre din mening før jeg træffer en vigtig beslutning. Men jeg har det sidste ord, jeg træffer beslutningen, jeg tager ansvaret.
 • Min største glæde er at forme og modellere dig.
 • Jeg er stolt af at du tilhører mig.
 • Du er slavinde.
 • Du har lagt dit liv i mine hænder og ved at jeg forvalter det omhyggeligt til vores begges glæde. Du lader dig forme til at blive den kvinde jeg ønsker.
 • Din seksualitet tilhører mig. Din krop tilhører mig. Du ved at jeg vil bruge den til min tilfredsstillelse. Du ved at du ikke har nogle rettigheder til din krop, udover hvad jeg giver dig. Det er mig der bestemmer hvordan og hvornår din krop skal bruges. Du ved også at du er mit dyrebareste eje. Som jeg passer godt på.
 • Du står til rådighed for mig. Når og hvor jeg måtte ønske at bruge dig. Seksuelt, men også ikke seksuelt.
 • Du har givet mig lederskabet. Du ved at jeg altid har det sidste ord. Du accepterer at jeg har ret til at straffe dig, hvis jeg finder det nødvendigt. Du ved også at jeg altid vil lytte til dig før jeg træffer min beslutning.
 • Din største glæde er at glæde mig.
 • Du er stolt af at tilhøre mig.

Vi er to selvstændige individer.

 • Vi har hver vores job. Vi har aktiviteter hver for sig og vi har aktiviteter sammen.
 • Vi er begge stærke mennesker som er gået ind i dette forhold med åbne øjne.
 • Over for mig er du ydmyg, underkastet. Over for verden er du en selvstændig og stolt kvinde.

Vi er en helhed.

 • Vi er de to modpoler der kompletterer hinanden og udgør en helhed. Sammen arbejder vi os langsomt, men støt, ind i en verden af dominans og underkastelse. En spændende rejse ind i en spændende verden, som vi begge længes efter.
 • Vi er kærester, elskere og bedste venner. Den eneste forskel på os og andre par er at vi har et hieraki og en arbejdsdeling. Vi skændes aldrig. Vi snakker om tingene, og er vi uenige, træffer jeg beslutningen.
Reklamer


Billeder 1
11 september 2009, 22:48
Filed under: billeder, dominans, Kønsroller, slavinde, underkastelse

Det er ikke så forfærdelig meget jeg får skrevet for tiden. Jeg har derfor besluttet mig for ind imellem at vise nogle billeder som siger mig noget. Og samtidig forklare hvorfor jeg kan lide netop det billede. Billederne er ikke udvalgt ud fra et æstetisk synspunkt, men ud fra indholdet. Med andre ord, der er ikke nødvendigvis smukke billeder.

Jeg vil starte med de to billeder som jeg længe har vist på min profilside.

Herren vartes op

Herren vartes op

Det første billede viser den nøgne slavinde der serverer for sin herre. Billedet viser på mange måder forholdet mellem de to. Hun er nøgen, mens han er fuldt påklædt. Hun serverer hans mad (som hun sandsynligvis selv har lavet),  han bliver vartet op. Hun bøjer ydmygt i knæene for ham. Han spiser nu, mens hun ikke skal sidde med ved bordet. Måske spiser hun i køkkenet, måske spiser hun senere. Ved hans side ligger som det naturligste i verden en tawse, så han omgående kan straffe hende hvis hun ikke lever op til forventningerne.

Familiehygge

Familiehygge

Det næste billede viser i mine øjne meget af det samme. Omend ikke så ekstremt. Her er alle tækkelig påklædt, men hun serverer stadig for herren, denne gang sammen med en anden mand. Også her er rollerne veldefinerede. Hun serverer, han vartes op. Også her er rollerne understreget af påklædningen. Hun er ikke nøgen, men hun er tydelig klædt som kvinde.

Spanking

Spanking

Det sidste billede jeg vil vise i denne omgang er et regulært spankingbillede. Jeg forestiller mig at slavinden har været ulydig, og derfor straffes af sin herre.

At jeg har valgt netop dette billede mellem de myriader af spankingbileder der findes på nettet, har flere årsager. For det første virker det ægte. Det er ikke at af de billeder hvor straffen modtages med et stort smil om munden. Eller med et ligegyldigt ansigtsudtryk. Hun er klædt ægte feminint som jeg kan lide det. Kjolen er trukket op og trusserne ned. Hofteholderen og de rigtige nylonstrømper (ikke selvsiddende) sidder som de skal. Hendes bagdel er godt rød. Vi kan ikke se hendes ansigt, men hendes bevægelser antyder at dette gør ondt. Det er en straf, ikke en leg.

Det var alt for nu. Jeg regner med at vende tilbage med flere billeder senere.Om underkastelse
10 august 2009, 21:20
Filed under: dominans, Kønsroller, træning, underkastelse

Mine tidligere indlæg har handlet om diverse emner som interesserer mig. De har alle, i hvert fald i mine øjne, har været relateret til dominans og underkastelse. Jeg har imidlertid ikke haft et indlæg om underkastelse som sådant. Det vil jeg prøve på at rode bod på nu.

Ligeværd og ligeret

Når et menneske vælger frivilligt at underkaste sig et andet menneske, så er det i mine øjne en aftale der indgås mellem to ligeværdige og ligestillede parter. Indtil underkastelsen finder sted, mødes de to på lige vilkår. Efter at underkastelsen har fundet sted, er det slut med ligestillingen. Der er nu en klar rollefordeling. Der er en der træffer beslutninger og en der adlyder. En der har ansvaret for at alting fungerer og en der har overdraget det overordnede ansvar. Men som står til ansvar over for sin herre for at adlyde givne ordrer. En der har ret og pligt til at gennemtvinge sin vilje, om nødvendigt ved hjælp af afstraffelse. Og en der er forpligtet til at adlyde og acceptere en afstraffelse. Korporlig eller på anden måde, som herren beslutter. Også selv om hun synes at den er uretfærdig. En der kan tillade sig at følge sine egne ønsker, og en der er forpligtet til at følge sin herres ønsker. En der har ansvar for begges velfærd, og en der har accepteret at herrens krav står over egen bekvemmelighed. Efter underkastelsen har den underkastede kun de rettigheder som hendes ejer tildeler hende. Samt den umistelige ret til at ophæve underkastelsen til enhver tid.

Efter underkastelsen er det altså slut med ligestillingen. Noget andet er ligeværdigheden. Der er i mine øjne ikke noget nedværdigende i at underkaste sig. Den underkastede bevarer altså sin værdighed. Personligt synes jeg at det er et meget stort og flot skridt at underkaste sig et andet menneske. En sådan beslutning kan kun fremtvinge min respekt. Derfor kunne jeg heller ikke drømme om at se ned på en underkastet. Og skulle en kvinde vælge at underkaste sig mig, så vil hun fortsat have min dybeste respekt. Og jeg vil gøre mit bedste for at omverdenen vil respektere hende, om muligt endnu mere end før underkastelsen fandt sted.

At jeg respekterer hende, giver hende ikke automatisk rettigheder. Når vi ser bort fra retten til at ophæve underkastelsen, vil hun ikke have andre rettigheder end dem jeg giver hende. Jeg vil som nævnt sikre at hun bevarer værdigheden udadtil. Dette indebærer at hun er klædt passende til lejligheden. Men det er ikke det samme som at hun kan klæde sig som hun har lyst. Jeg forventer at hun klæder sig efter mine retningslinjer. Jeg lægger vægt på hvordan hun opfattes af andre. Og hvordan hun i mine øjne bør opfattes af andre. Jeg lægger ikke vægt på hvordan hun har lyst til at klæde sig. For eksempel om hun opfatter sin beklædning som praktisk. Hendes værdighed er væsentlig for mig, hendes bekvemmelighed er ikke.

Vil jeg så fratage hende alle beslutninger? Nej, det vil jeg ikke. Hun vil få rig mulighed for at udfolde sig, inden for de rammer som jeg afstikker. Ovenfor har jeg nævnt at jeg vil give retningslinjer for hendes påklædning. Men inden for disse retningslinjer kan hun selv beslutte hvad hun vil have på. Jeg kan pålægge hende andre pligter, som hun så selv må udfolde sin kreativitet for at udfylde. For eksempel at sørge for aftensmaden, at arrangere en familieudflugt, at stå for indretningen af vores hjem eller hvad jeg nu vælger at lægge over til hende. Har hun sit eget job, har jeg heller ikke tænkt mig at blande mig i dette.

Kønsroller

Det behøver ikke at være sådan, men for mig er det naturligt at lade dominansen tage udgangspunkt i gammeldags kønsroller. Fast definerede roller hvor manden er den der beslutter, betaler og fører ordet i vigtige sager. Den der sørger for at rammerne er på plads. Kvinden er så den servicerende og konverserende. Den der sørger for at hverdagen fungerer.

Det er også for mig naturligt at disse roller følges op visuelt. At manden klæder sig som mand og kvinden som kvinde.

Ligeværdige, men ikke lige

Som nævnt ovenfor betragter jeg den underkastede som lige så værdifuld som den dominerende. Jeg kunne ikke drømme om at betragte den underkastede som værdiløs, som nogle ynder. Men den underkastede og den dominerende er ikke lige. Den underkastede har afgivet retten til hendes egen krop. Retten til egen bekvemmelighed. Retten til sine egne lyster.

Den dominerende er forpligtet til at sørge for hendes helbred (fysisk og psykisk) og hendes velbefindende. Men ikke for hendes bekvemmelighed. Med velbefindende mener jeg ikke at hun har det rart hele tiden, men at hun hendes væsentligste behov er dækket. Den underkastede skal hele tiden sørge for at hendes dominante befinder sig så vel som muligt. Tilsidesætte hendes egne behov for at tilfredsstille hans. Den dominante kan tillade sig at se stort på hendes bekvemmelighed og hendes blufærdighed. Så længe hendes overordnede velbefindende og værdighed ikke trues.

Den dominante kan tillade sig at stille krav til den underkastede som i forhold mellem ligestillede ville blive betragtet som urimelige. Har man underkastet sig, er der ikke noget der er urimeligt. Det kan være uheldigt og have bivirkninger som den dominante ikke har tænkt på. I så fald bør den underkastede naturligvis gøre opmærksom på dette. Og overlade til den dominante om beslutningen skal ændres. Hvis den underkastedes helbred er truet, er der naturligvis tale om en særlig situation. Igen må hun gøre opmærksom på problemet og overlade dets løsning til den dominante. Er han ikke denne situation voksen, bør hun ophæve underkastelsen.

Udseende og optræden

Den underkastede skal være opmærksom på at hun er den vigtigste del af hendes herres omgivelser. Hendes udseende er derfor vigtigt for hendes herres velbefindende. Både i kraft af at han har en smuk kvinde at se på, og ved at hun er en del af hans image over for omverdenen. Hendes udseende er derfor vigtigt på to måder: At han har noget smukt at kigge på, hvilket for en mand er en stor glæde i hverdagen. Og at hun repræsenterer sin herre over for omverdenen. Ved at vise sig fra sin smukkeste side, kaster hun samtidig glans over sin herre, som jo af omverdenen forbindes med hende.

Ovenstående gælder ikke kun hendes udseende. Også hendes opførsel er vigtig. At hun optræder velopdragen, feminin, blid og fører en behagelig samtale vil både glæde hendes herre og sætte ham i et godt lys over for deres omgivelser. Hvis hun kan optræde sådan selv om hun måske er i dårligt humør eller er utilfreds med et eller andet, kaster hun glans over både sig selv og hendes herre.

Dominans i hverdagen

Jeg ønsker et forhold hvor dominans og underkastelse er ægte. Altså ikke en leg eller et et rollespil. For at en dominans kan være ægte, må den nødvendigvis være en del af hverdagen. Jeg er også udmærket klar over at man ikke kan rende rundt og dyrke S/M 24 timer i døgnet. Dominansen i hverdagen må altså holdes på et realistisk niveau. På et niveau hvor den ikke står i vejen for hverdagen, men heller ikke pakkes væk og kun findes frem i soveværelset.

Opdragelse og træning

Mennesker er forskellige, og det er ikke sikkert at min underkastede som udgangspunkt har samme opfattelse af hvordan tingene skal gøres som jeg har. Det er derfor min ret og pligt at opdrage hende til at være den kvinde som jeg ønsker. Om det drejer sig om hendes sprog, måden kaffen skal serviceres på, hvad tid hun skal op om morgenen eller et hvilket som helst andet område, hvor jeg synes at der er plads til forbedring, ja så er det min pligt at opdrage hende til at gøre som jeg bestemmer. Ikke fordi jeg er bedre opdraget fra barnsben end hun er, men fordi hun har valgt at underkaste sig mig og derfor gøre tingene på min måde.

Opdragelse består i at korrigere hendes handlinger indtil hun naturligt opfører sig og gør tingene som jeg ønsker det. Men det kan også være nødvendigt med en egentlig træning. Der kan være discipliner som jeg ønsker at hun skal være god til, og som hun har svært ved. Her er opdragelse ikke nok, her må der sættes ind med en egentlig træning. Hvis hun har svært ved at gå i højhælede sko, kan jeg sammensætte et træningsprogram til hende. Hvis hun ikke er specielt god til at lave mad, kan jeg melde hende til et aftenskolekursus. Hvis hun mangler viden om noget, kan jeg sætte hende til at søge efter materiale på Nettet. Hvad der nu er nødvendigt for at bibringe hende den viden og de færdigheder som jeg synes at hun skal have.

Ved kombinationen af opdragelse og træning kan jeg forme min underkastede til den kvinde jeg ønsker. Underkastelsen betyder at hun har fraskrevet sig retten til selv at beslutte hvad der er korrekt opførsel og hvad hun skal bruge fritiden på at uddanne sig i. Dermed ikke være sagt at hun ikke kan bede om at få lov til at have en hobby eller tage en uddannelse. Men beslutningen er ikke hendes.

Opsummering

Hovedtrækkene i dominans og underkastelse for mig er altså at den underkastede bevarer sin værdighed. Men mister retten til at beslutte hvad der skal til for at bevare værdigheden. Hun overlader ansvaret for sin værdighed og sit velbefindende til sin herre.

Den underkastede bliver ikke et dummerhoved der aldrig skal træffe nogle valg. Men hun accepterer at hendes herre har den overordnede beslutning i alt hvad hun foretager sig og i alle forhold som angår hende.

Den underkastede accepterer at indrette hele sit liv efter hvad der behager hendes herre. Hvis hendes herre stiller krav som er upraktiske, ubehagelige eller ydmygende, så må hun se stort på dette og efterleve kravene efter bedste evne.

Ovenstående er nogle tanker jeg har gjort mig om dominans og underkastelse. Jeg vil på ingen måde påstå at det er det eneste rigtige måde at dyrke dominans og underkastelse på. Det er mest af alt nogle af de tanker som kører rundt i mit hoved, nedfældet på skrift.

SoherNy gammel novelle

Jeg har ryddet op i gamle filer og undervejs fundet en gammel novelle jeg skrev tilbage i 1991-1993.  Jeg fandt den værd at offentliggøre her, men I bedes huske på at den er skrevet af en mand mere end 15 år yngre end jeg er nu. Den viser dog tydeligt at allerede dengang var såvel dominans som feminin påklædning noget der interesserede mig.

Novellen findes på novellesiderne. Jeg har kaldt den Dagbog fra 1991.

SoherForår i Prag
12 april 2009, 22:41
Filed under: Kønsroller, kjole, nederdel, påklædning

God påske, allesammen.

I foråret 1992 var jeg i Prag. En dejlig by, specielt i foråret. Det var tre år efter murens fald. Jerntæppet var væk og vestens påvirkning var begyndt, men absolut ikke gennemført. Prag var en charmerende blanding af gammelt og nyt. Som et eksempel på fremskridtet kan nævnes, at der nu var kommet supermarkeder. Med varer på hylderne! Og der var ingen kø ved kasserne. Køen var nemlig uden for kasserne. For sagen var at når man skal i supermarked, så skal man jo have en kurv. Og der var et begrænset antal kurve. Så folk stod pænt i kø for at få en kurv så de kunne komme ind at handle.

I kø for at få en kurv uden for supermarkedet.

I kø for at få en kurv uden for supermarkedet.

Det jeg lagde mest mærke til på den tur, var dog ikke supermarkederne, men alle de smukke og elegante kvinder som byen var fuld af. I et helt andet omfang end jeg har oplevet i Paris eller andre steder. Det har sikkert spillet ind at foråret netop var brudt igennem. Og at tøjstilen var mere gammeldags i den gamle østblok.  Der var nu ikke noget gammeldags over alle de kjoler, nederdele og sko jeg så i den uge. De havde gjort sig godt i Paris. Min teori er at en traditionel opfattelse af klædestil kombineret med flere penge og adgang til venstens varer, var årsagen til al denne skønhed. Under alle omstændigheder, jeg nød det.

Mor i elegant kjole og høje sko

Mor i elegant kjole og høje sko

Vores guide, en ung mand, fortalte underholdende om hvordan det var at invitere en pige ud i Prag. Han fortalte set fra mandens synsvinkel. Man kunne selvfølgelig ikke komme i slidte cowboybukser, som det var så almindeligt hjemme i Danmark. Man tog sit pæne tøj på. Så kom pigen også i en pæn kjole. Hvis der regnede, så forventedes det at manden havde medbragt en paraply. Så han kunne beskytte pigens pæne kjole, dels ved hjælp af paraplyen, dels ved at han gik yderst på fortovet og tog opsprøjtet fra bilerne. Det var også en selvfølge at han betalte gildet og fulgte hende hjem bagefter. Der var mange andre uskrevne regler, jeg kan desværre ikke huske dem alle sammen.

Men jeg husker at selv den gang tænkte jeg et sådant samfund med galante mænd og feminine kvinder, det kunne jeg godt tænke mig at leve i.

I får lige et par billeder mere:

Kvinde med elegant nederdel og rigtig flotte sko

Kvinde med elegant nederdel og rigtig flotte sko

En elegant mor i strikket sæt

En elegant mor i strikket sæt

Da jeg var i Prag igen mange år senere var meget forandret. Der var stadig mange elegante kvinder, men ikke i samme omfang. Mere som i Paris. Og supermarkederne ligner vores til forveksling, hvis man ser bort fra sproget. Jeg ved ikke hvordan det ser ud med kønsrollerne. Men i mine tanker er Prag stadig en by hvor en kvinde er en kvinde og en mand en mand.

God påske.