Sommerherrens blog om dominans og underkastelse


Om underkastelse
10 august 2009, 21:20
Filed under: dominans, Kønsroller, træning, underkastelse

Mine tidligere indlæg har handlet om diverse emner som interesserer mig. De har alle, i hvert fald i mine øjne, har været relateret til dominans og underkastelse. Jeg har imidlertid ikke haft et indlæg om underkastelse som sådant. Det vil jeg prøve på at rode bod på nu.

Ligeværd og ligeret

Når et menneske vælger frivilligt at underkaste sig et andet menneske, så er det i mine øjne en aftale der indgås mellem to ligeværdige og ligestillede parter. Indtil underkastelsen finder sted, mødes de to på lige vilkår. Efter at underkastelsen har fundet sted, er det slut med ligestillingen. Der er nu en klar rollefordeling. Der er en der træffer beslutninger og en der adlyder. En der har ansvaret for at alting fungerer og en der har overdraget det overordnede ansvar. Men som står til ansvar over for sin herre for at adlyde givne ordrer. En der har ret og pligt til at gennemtvinge sin vilje, om nødvendigt ved hjælp af afstraffelse. Og en der er forpligtet til at adlyde og acceptere en afstraffelse. Korporlig eller på anden måde, som herren beslutter. Også selv om hun synes at den er uretfærdig. En der kan tillade sig at følge sine egne ønsker, og en der er forpligtet til at følge sin herres ønsker. En der har ansvar for begges velfærd, og en der har accepteret at herrens krav står over egen bekvemmelighed. Efter underkastelsen har den underkastede kun de rettigheder som hendes ejer tildeler hende. Samt den umistelige ret til at ophæve underkastelsen til enhver tid.

Efter underkastelsen er det altså slut med ligestillingen. Noget andet er ligeværdigheden. Der er i mine øjne ikke noget nedværdigende i at underkaste sig. Den underkastede bevarer altså sin værdighed. Personligt synes jeg at det er et meget stort og flot skridt at underkaste sig et andet menneske. En sådan beslutning kan kun fremtvinge min respekt. Derfor kunne jeg heller ikke drømme om at se ned på en underkastet. Og skulle en kvinde vælge at underkaste sig mig, så vil hun fortsat have min dybeste respekt. Og jeg vil gøre mit bedste for at omverdenen vil respektere hende, om muligt endnu mere end før underkastelsen fandt sted.

At jeg respekterer hende, giver hende ikke automatisk rettigheder. Når vi ser bort fra retten til at ophæve underkastelsen, vil hun ikke have andre rettigheder end dem jeg giver hende. Jeg vil som nævnt sikre at hun bevarer værdigheden udadtil. Dette indebærer at hun er klædt passende til lejligheden. Men det er ikke det samme som at hun kan klæde sig som hun har lyst. Jeg forventer at hun klæder sig efter mine retningslinjer. Jeg lægger vægt på hvordan hun opfattes af andre. Og hvordan hun i mine øjne bør opfattes af andre. Jeg lægger ikke vægt på hvordan hun har lyst til at klæde sig. For eksempel om hun opfatter sin beklædning som praktisk. Hendes værdighed er væsentlig for mig, hendes bekvemmelighed er ikke.

Vil jeg så fratage hende alle beslutninger? Nej, det vil jeg ikke. Hun vil få rig mulighed for at udfolde sig, inden for de rammer som jeg afstikker. Ovenfor har jeg nævnt at jeg vil give retningslinjer for hendes påklædning. Men inden for disse retningslinjer kan hun selv beslutte hvad hun vil have på. Jeg kan pålægge hende andre pligter, som hun så selv må udfolde sin kreativitet for at udfylde. For eksempel at sørge for aftensmaden, at arrangere en familieudflugt, at stå for indretningen af vores hjem eller hvad jeg nu vælger at lægge over til hende. Har hun sit eget job, har jeg heller ikke tænkt mig at blande mig i dette.

Kønsroller

Det behøver ikke at være sådan, men for mig er det naturligt at lade dominansen tage udgangspunkt i gammeldags kønsroller. Fast definerede roller hvor manden er den der beslutter, betaler og fører ordet i vigtige sager. Den der sørger for at rammerne er på plads. Kvinden er så den servicerende og konverserende. Den der sørger for at hverdagen fungerer.

Det er også for mig naturligt at disse roller følges op visuelt. At manden klæder sig som mand og kvinden som kvinde.

Ligeværdige, men ikke lige

Som nævnt ovenfor betragter jeg den underkastede som lige så værdifuld som den dominerende. Jeg kunne ikke drømme om at betragte den underkastede som værdiløs, som nogle ynder. Men den underkastede og den dominerende er ikke lige. Den underkastede har afgivet retten til hendes egen krop. Retten til egen bekvemmelighed. Retten til sine egne lyster.

Den dominerende er forpligtet til at sørge for hendes helbred (fysisk og psykisk) og hendes velbefindende. Men ikke for hendes bekvemmelighed. Med velbefindende mener jeg ikke at hun har det rart hele tiden, men at hun hendes væsentligste behov er dækket. Den underkastede skal hele tiden sørge for at hendes dominante befinder sig så vel som muligt. Tilsidesætte hendes egne behov for at tilfredsstille hans. Den dominante kan tillade sig at se stort på hendes bekvemmelighed og hendes blufærdighed. Så længe hendes overordnede velbefindende og værdighed ikke trues.

Den dominante kan tillade sig at stille krav til den underkastede som i forhold mellem ligestillede ville blive betragtet som urimelige. Har man underkastet sig, er der ikke noget der er urimeligt. Det kan være uheldigt og have bivirkninger som den dominante ikke har tænkt på. I så fald bør den underkastede naturligvis gøre opmærksom på dette. Og overlade til den dominante om beslutningen skal ændres. Hvis den underkastedes helbred er truet, er der naturligvis tale om en særlig situation. Igen må hun gøre opmærksom på problemet og overlade dets løsning til den dominante. Er han ikke denne situation voksen, bør hun ophæve underkastelsen.

Udseende og optræden

Den underkastede skal være opmærksom på at hun er den vigtigste del af hendes herres omgivelser. Hendes udseende er derfor vigtigt for hendes herres velbefindende. Både i kraft af at han har en smuk kvinde at se på, og ved at hun er en del af hans image over for omverdenen. Hendes udseende er derfor vigtigt på to måder: At han har noget smukt at kigge på, hvilket for en mand er en stor glæde i hverdagen. Og at hun repræsenterer sin herre over for omverdenen. Ved at vise sig fra sin smukkeste side, kaster hun samtidig glans over sin herre, som jo af omverdenen forbindes med hende.

Ovenstående gælder ikke kun hendes udseende. Også hendes opførsel er vigtig. At hun optræder velopdragen, feminin, blid og fører en behagelig samtale vil både glæde hendes herre og sætte ham i et godt lys over for deres omgivelser. Hvis hun kan optræde sådan selv om hun måske er i dårligt humør eller er utilfreds med et eller andet, kaster hun glans over både sig selv og hendes herre.

Dominans i hverdagen

Jeg ønsker et forhold hvor dominans og underkastelse er ægte. Altså ikke en leg eller et et rollespil. For at en dominans kan være ægte, må den nødvendigvis være en del af hverdagen. Jeg er også udmærket klar over at man ikke kan rende rundt og dyrke S/M 24 timer i døgnet. Dominansen i hverdagen må altså holdes på et realistisk niveau. På et niveau hvor den ikke står i vejen for hverdagen, men heller ikke pakkes væk og kun findes frem i soveværelset.

Opdragelse og træning

Mennesker er forskellige, og det er ikke sikkert at min underkastede som udgangspunkt har samme opfattelse af hvordan tingene skal gøres som jeg har. Det er derfor min ret og pligt at opdrage hende til at være den kvinde som jeg ønsker. Om det drejer sig om hendes sprog, måden kaffen skal serviceres på, hvad tid hun skal op om morgenen eller et hvilket som helst andet område, hvor jeg synes at der er plads til forbedring, ja så er det min pligt at opdrage hende til at gøre som jeg bestemmer. Ikke fordi jeg er bedre opdraget fra barnsben end hun er, men fordi hun har valgt at underkaste sig mig og derfor gøre tingene på min måde.

Opdragelse består i at korrigere hendes handlinger indtil hun naturligt opfører sig og gør tingene som jeg ønsker det. Men det kan også være nødvendigt med en egentlig træning. Der kan være discipliner som jeg ønsker at hun skal være god til, og som hun har svært ved. Her er opdragelse ikke nok, her må der sættes ind med en egentlig træning. Hvis hun har svært ved at gå i højhælede sko, kan jeg sammensætte et træningsprogram til hende. Hvis hun ikke er specielt god til at lave mad, kan jeg melde hende til et aftenskolekursus. Hvis hun mangler viden om noget, kan jeg sætte hende til at søge efter materiale på Nettet. Hvad der nu er nødvendigt for at bibringe hende den viden og de færdigheder som jeg synes at hun skal have.

Ved kombinationen af opdragelse og træning kan jeg forme min underkastede til den kvinde jeg ønsker. Underkastelsen betyder at hun har fraskrevet sig retten til selv at beslutte hvad der er korrekt opførsel og hvad hun skal bruge fritiden på at uddanne sig i. Dermed ikke være sagt at hun ikke kan bede om at få lov til at have en hobby eller tage en uddannelse. Men beslutningen er ikke hendes.

Opsummering

Hovedtrækkene i dominans og underkastelse for mig er altså at den underkastede bevarer sin værdighed. Men mister retten til at beslutte hvad der skal til for at bevare værdigheden. Hun overlader ansvaret for sin værdighed og sit velbefindende til sin herre.

Den underkastede bliver ikke et dummerhoved der aldrig skal træffe nogle valg. Men hun accepterer at hendes herre har den overordnede beslutning i alt hvad hun foretager sig og i alle forhold som angår hende.

Den underkastede accepterer at indrette hele sit liv efter hvad der behager hendes herre. Hvis hendes herre stiller krav som er upraktiske, ubehagelige eller ydmygende, så må hun se stort på dette og efterleve kravene efter bedste evne.

Ovenstående er nogle tanker jeg har gjort mig om dominans og underkastelse. Jeg vil på ingen måde påstå at det er det eneste rigtige måde at dyrke dominans og underkastelse på. Det er mest af alt nogle af de tanker som kører rundt i mit hoved, nedfældet på skrift.

Soher

Reklamer